Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Dla wierzycieli
Postępowanie upadłościowe - Warszawa

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień – Kurpiewskiej pomoże wierzycielowi w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności. Zmiana przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 roku, dotyczy również warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz kategorii zaspakajania uznanych na liście wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, poza nielicznymi wyjątkami, jest jedynym środkiem prawnym, prowadzącym do umieszczenia przez syndyka zgłaszanej wierzytelności na liście. Wobec powyższego, wierzyciel ma istotny interes prawny w przygotowaniu i złożeniu w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności.

Wierzyciel dokonuje zgłoszenia na urzędowym formularzu. Do zgłoszenia warto dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności.

Profesjonalne i odpowiadające przepisom prawa przygotowanie zgłoszenia wierzytelności prowadzi do uznania przez syndyka, w trakcie postępowania upadłościowego, zgłoszonej wierzytelności na liście wierzytelności i pozwala uniknąć wniesienia sprzeciwu.

Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt