Dla wierzycieli
Upadłość konsumencka osób fizycznych

Dla wierzycieli

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności pełni w postępowaniu upadłościowym funkcję pozwu. Dokonanie zgłoszenia wierzytelności co do zasady jest niezbędne, aby uzyskać w postępowaniu upadłościowym zaspokojenie wierzytelności względem upadłego. Wierzyciele, którzy nie dokonali zgłoszenia wierzytelności, albo którym syndyk odmówił uznania wierzytelności, nie biorą udziału w planie podziału.


Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego uniemożliwia dłużnikowi umorzenia zobowiązań. Wierzyciel nie jest uczestnikiem postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczętego z wniosku dłużnika. Jeżeli podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości, postępowanie umarza się. Taką podstawę stanowi m.in. prawomocny wyrok, uznający czynność prawną dłużnika za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.


Zaskarżanie planu spłaty

Wierzyciel ma prawo zaskarżenia planu spłaty. W postanowieniu o ustalenie planu spłaty wierzycieli, sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania. Czas ten nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.


Układ z upadłym

Prawo upadłościowe dopuszcza możliwość zawarcia układu pomiędzy upadłym konsumentem i wierzycielami.  Układ zawierany jest na zgromadzeniu wierzycieli. Wniosek o zawarcie układu może złożyć tylko dłużnik. Postanowienia układu mogą być dla wierzyciela korzystniejsze niż prowadzenie postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.


Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt