Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Dla wierzycieli
Postępowanie upadłościowe - Warszawa

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień – Kurpiewskiej (Warszawa) oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość (konsumencką lub przedsiębiorcy).

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem udziału w postępowaniu upadłościowym. Prawidłowe przygotowanie zgłoszenia, zgodnie z wymogami formalnymi, oraz złożenie go w odpowiednim terminie ma wpływ na jego skuteczność i w konsekwencji uznanie wierzytelności przez syndyka. Warto przypomnieć, że zmiana prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, dotyczy m.in. warunków, jakimi powinno odpowiadać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz kategorii zaspakajania uznanych na liście wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe – pomoc dla wierzycieli

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zarówno przy upadłości konsumentów, jak i przedsiębiorców, jest jedynym środkiem prawnym (poza nielicznymi wyjątkami), prowadzącym do umieszczenia przez syndyka zgłaszanej wierzytelności na liście. Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów.

Kancelaria Anny Grudzień – Kurpiewskiej zaprasza do współpracy osoby z Warszawy i okolic, które w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorczej przez dłużnika, powinny dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią (Warszawa, ul. Piękna 24/26A).

Ogłoszenie upadłości dłużnika – co dalej?

Syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy przez dłużnika, wskazując jednocześnie, do jakiego sądu należy skierować zgłoszenie wierzytelności.

Wierzyciel powinien dokonać zgłoszenia na urzędowym formularzu. Do zgłoszenia warto dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności. Kancelaria Anny Grudzień – Kurpiewskiej z Warszawy oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych i odpowiadających przepisom prawa dokumentów zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt