Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Dla dłużników i upadłych
Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem, zmierzającym do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką, powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika. Podstawowym warunkiem jest zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności. Ważna jest również data powstania stanu niewypłacalności. Tu istotne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, które mają zostać poddane analizie prawnej, jak i finansowej.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy ogłoszenie upadłości jest najlepszym sposobem na umorzenie zobowiązań. Ze względu na specyfikę prawa upadłościowego, pytanie jak ogłosić upadłość konsumencką nabiera często nowego znaczenia. Bowiem wiele czynności prawnych, ważnych na gruncie prawa cywilnego, jest albo może zostać uznane za bezskuteczne w postępowaniu upadłościowym.


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kolejne etapy

Wiele osób, które stają przed tym problemem, zadaje sobie pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką. Proces można podzielić na etapy. Po przeprowadzonej analizie, należy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na urzędowym formularzu.

We wniosku należy wskazać zarówno wszystkich wierzycieli, jak i posiadany majątek. Niewskazanie wierzyciela w przedmiotowym wniosku spowoduje, że nie będzie on brał udziału w postępowaniu upadłościowym i nie dojdzie do umorzenia tego zobowiązania.

Pozornie, przygotowanie wniosku i odpowiedź na pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką, wydają się proste. Jednakże specyfika postępowania upadłościowego powoduje, że dłużnicy, nieświadomi konsekwencji podejmowanych wcześniej działań, narażają się na umorzenie postępowania upadłościowego.

 

Dowiedz się więcej na temat:

Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt