Dla dłużników i upadłych

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Pierwszym krokiem, zmierzającym do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką, powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika. Podstawowym warunkiem jest zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności. Ważna jest również data powstania stanu niewypłacalności. Tu istotne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, które mają zostać poddane analizie prawnej, jak i finansowej.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy ogłoszenie upadłości jest najlepszym sposobem na umorzenie zobowiązań. Ze względu na specyfikę prawa upadłościowego, pytanie jak ogłosić upadłość konsumencką nabiera często nowego znaczenia. Bowiem wiele czynności prawnych, ważnych na gruncie prawa cywilnego, jest albo może zostać uznane za bezskuteczne w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym osobom niewyspecjalizowanym w tej dziedzinie prawa zaleca się skorzystanie z pomocy w ogłoszeniu upadłości, aby uniknąć niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kolejne etapy i pomoc w ogłoszeniu upadłości

Wiele osób, które stają przed tym problemem, zadaje sobie pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką. Proces można podzielić na etapy. Po przeprowadzonej analizie, należy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na urzędowym formularzu.

We wniosku należy wskazać m.in. wszystkich wierzycieli, posiadany majątek, przychody i koszty utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy oraz informacje o czynnościach majątkowych. Niewskazanie wierzyciela w przedmiotowym wniosku spowoduje, że nie będzie on brał udziału w postępowaniu upadłościowym i nie dojdzie do umorzenia tego zobowiązania. Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oferuje nasza Kancelaria Prawna – Restrukturyzacje i Upadłości Anny Grudzień – Kurpiewskiej. 

Pozornie, przygotowanie wniosku i odpowiedź na pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką, wydają się proste. Jednakże specyfika postępowania upadłościowego powoduje, że dłużnicy, nieświadomi konsekwencji podejmowanych wcześniej działań, narażają się na umorzenie postępowania upadłościowego. Do umorzenia postępowania dojdzie również, gdy informacje zawarte we wniosku będą rozbieżne ze stanem faktycznym.