Dla dłużników i upadłych

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd rejonowy (dla województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego – odpowiednio w Warszawie i Toruniu, na skutek złożonego wcześniej wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na urzędowym formularzu, według ściśle określonych reguł. Po ogłoszeniu upadłości, czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz.

Kompleksowe wsparcie prawne dłużników

Wspieramy dłużników będących w trakcie postępowania upadłościowego w Warszawie, Toruniu i okolicznych miejscowościach. Udzielamy wsparcia prawnego na wszystkich etapach procesu oddłużania: analizy stanu majątkowego i niewypłacalności, ustalenia wierzycieli, przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i reprezentacji przed sądem.

Sądem właściwym dla osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu upadłościowym w Warszawie i części województwa mazowieckiego, jest Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sądem właściwym dla osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu upadłościowym w Toruniu, Włocławku i Golubiu-Dobrzyniu jest Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy.

Kancelaria Prawna – Restrukturyzacje i Upadłości Anny Grudzień-Kurpiewskiej przygotowuje również pełną korespondencję formalną w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego. Pomagamy dłużnikom w sporządzeniu odpowiedzi na zarządzenia sędziego komisarza. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu planu spłaty – efektywnego i zadowalającego dla dłużnika. Reprezentujemy również klientów przed sądem, w postępowaniach upadłościowych w Warszawie i Toruniu.

Dowiedz się więcej na temat: