Upadłość konsumencka osób fizycznych

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria Prawna – Restrukturyzacje i Upadłości Anny Grudzień – Kurpiewskiej (Warszawa) oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość (konsumencką lub przedsiębiorcy).

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem udziału w postępowaniu upadłościowym. Prawidłowe przygotowanie zgłoszenia, zgodnie z wymogami formalnymi, oraz złożenie go w odpowiednim terminie ma wpływ na jego skuteczność i w konsekwencji uznanie wierzytelności przez syndyka. Warto przypomnieć, że zmiana prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, dotyczy m.in. warunków, jakimi powinno odpowiadać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz kategorii zaspakajania uznanych na liście wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe – pomoc dla wierzycieli

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zarówno przy upadłości konsumentów, jak i przedsiębiorców, jest jedynym środkiem prawnym (poza nielicznymi wyjątkami), prowadzącym do umieszczenia przez syndyka zgłaszanej wierzytelności na liście. Poprawne przygotowanie i złożenie w kancelarii syndyka zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów.

Kancelaria Anny Grudzień – Kurpiewskiej zaprasza do współpracy osoby z Warszawy i okolic, które w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorczej przez dłużnika, powinny dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią (Warszawa, ul. Flory 5/4).

Ogłoszenie upadłości dłużnika – co dalej?

Syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy przez dłużnika, wskazując jednocześnie adres kancelarii, na który należy skierować zgłoszenie wierzytelności.

Wierzyciel powinien dokonać zgłoszenia na urzędowym formularzu. Do zgłoszenia warto dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności. Kancelaria Anny Grudzień – Kurpiewskiej z Warszawy oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych i odpowiadających przepisom prawa dokumentów zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.