Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

  • Wstępne spotkanie radcy prawnego i osoby zadłużonej
  • Analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
  • Wsparcie prawnika w zgromadzeniu kompletu dokumentów
  • Przygotowanie planu wyjścia z zadłużenia
  • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
  • Reprezentacja przed sądem i wobec wierzycieli
  • Stałe doradztwo prawne
  • Porady prawne

Kancelaria Prawna – Restrukturyzacje i Upadłości posiada szerokie doświadczenie we współpracy z klientami, znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszych rozwiązań prawnych w celu sprawnego i trwałego wyjścia ze spirali długów. Udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowań, bazując na gruntownym doświadczeniu radców prawnych i syndyków naszej kancelarii. Profesjonalne doradztwo prawne pozwala uniknąć błędów, zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości i znacząco przyspieszyć wyjście z długów. Warto przejść proces oddłużenia. To szansa na nowy start oraz istotną zmianę.

Zacznij działać już dzisiaj, by pozbyć się zadłużenia. Skontaktuj się z naszymi prawnikami.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem zmierzającym do rozpoczęcia procedury powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika wykonana przez prawnika. Podstawowym warunkiem w procesie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest bowiem  zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności.  Ważna jest również data powstania stanu niewypłacalności.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do  sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie lub Toruniu, na urzędowym formularzu. Błędy formalne we wniosku o ogłoszenie upadłości osoby  fizycznej mogą stanowić podstawę do jego oddalenia, a tym samym pozbawić osobę prawa do umorzenia zobowiązań.

Przeczytaj, jak ogłosić upadłość konsumencką.

Procedury po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej rozpoczyna się kilkumiesięczna  procedura, zmierzająca do likwidacji majątku dłużnika, podziału sumy uzyskanej z  likwidacji majątku pomiędzy wierzycieli a następnie ustalenia plany spłaty lub umorzenia  zobowiązań osoby fizycznej. Sąd, właściwy dla danej lokalizacji (w Warszawie, Toruniu),  wyznacza syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, zarówno osobom  rozważającym, jak i będącym w procesie upadłości konsumenckiej w Warszawie, Toruniu i  okolicznych miejscowościach.

Przeczytaj, jakie są podstawowe etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej.

Kancelaria Prawna – Restrukturyzacje i Upadłości Anny Grudzień – Kurpiewskiej udziela porad prawnych zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. Badamy szanse i ryzyka, stojące przed każdą z osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i prawnej. Przygotowujemy wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

 

Dowiedz się więcej na temat: