Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień - Kurpiewskiej

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień - Kurpiewskiej zajmuje się kompleksową obsługą postępowań upadłościowych zarówno przedsiębiorstw (upadłość firm) jak i osób fizycznych (upadłość konsumencka) w województwie mazowieckim i kujawsko – pomorskim. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację. Reprezentujemy klientów przed sądem. Uczestniczymy także w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach ugodowych.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
BLOG
Wzrasta liczba postępowań restrukturyzacyjnych firm

Liczba upadłości firm w Polsce od trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie – ok. 600 rocznie. Jak podaje w […]

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobry sposób na nowy start. I nie jest tu ważny wiek, wykształcenie, czy pozycja zawodowa. Co […]

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Celowe zadłużanie się, rażące niedbalstwo czy powtórka kłopotów finansowych przed upływem 10 lat – to niektóre z powodów mogących zniweczyć […]

Wnioski o ogłoszenie upadłości
SPRAWDŹ W CZYM MOŻEMY CI POMÓC

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień-Kurpiewskiej zajmuje się kompleksową obsługą postępowań upadłościowych zarówno osób fizycznych (upadłość konsumencka) jak i przedsiębiorstw (upadłość firmy)  w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorstwa i restrukturyzację. Reprezentujemy klientów przed sądem. Uczestniczymy także w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach ugodowych. Kancelaria Prawa Upadłościowego świadczy usługi prawne zarówno dla upadłych jak i wierzycieli, uczestniczących w procesie upadłości konsumenckiej lub upadłości firmy. Kancelaria swoim działaniem obejmuje pełne spektrum zagadnień dotyczących prawa upadłościowego.

Współpracujemy z przedsiębiorcami rozważającymi upadłość firmy. Kancelaria doradza na każdym etapie postępowania, szacując szanse i ryzyka związane z wejściem w proces upadłości. Pomagamy również w doborze najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, w zależności od bieżącej sytuacji firm, chcących ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Kancelaria oferuje wsparcie na różnych etapach postępowań – analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych, prognozowanie szans i ryzyka złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przygotowanie wniosków, reprezentacja przed sądem oraz wobec wierzycieli.

Udzielmy porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, dla których najlepszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. Kancelaria przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, udziela wsparcia w kontakcie z syndykiem w czasie procesu upadłości konsumenckiej i reprezentuje klientów przed sądem.

Upadłość przedsiębiorstwa to rozwiązanie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jako licencjonowani syndycy prowadzimy również procesy restrukturyzacji firm – analizy i plany restrukturyzacji, negocjacje, postępowania układowe i sanacyjne.

Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne i przedsiębiorców!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skorzystaj z pomocy prawnika

ADRES

Warszawa
ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa

Oddział w Kujawsko – Pomorskiem
Golub – Dobrzyń, 87- 400
Ul. Pod Arkadami 6

TELEFON/FAX

(+48) 513 175 036

E-MAIL

kancelaria@kancelariagrudzien.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt