Upadłość konsumencka. Przygotuj się na kilkuetapowy projekt!

Proces upadłości konsumenckiej nie zaczyna się, ani nie kończy z chwilą jej ogłoszenia przez sąd. To dopiero półmetek, do którego niestety nie każdy ma szansę dotrzeć […]

Proces upadłości konsumenckiej nie zaczyna się, ani nie kończy z chwilą jej ogłoszenia przez sąd. To dopiero półmetek, do którego niestety nie każdy ma szansę dotrzeć. 

Jak pokazuje nasza praktyka radców prawnych i syndyków, osoby rozważające wejście w proces upadłości, zupełnie nie zdają sobie sprawy z jego poszczególnych etapów. A to sytuacja jak w dobrym projekcie firmowym, do którego najpierw należy się dobrze przygotować, a później pracować nad kolejnymi etapami, by na koniec móc świętować sukces.

Zaczynamy od analizy finansów dłużnika i jego sytuacji prawnej. Badamy dokumenty, szacujemy zyski i straty, analizujemy różne warianty do przejścia i szukamy najlepszych rozwiązań. Nie każdy bowiem może wejść w proces upadłości konsumenckiej.

Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, by proces oddłużenia mógł trafić na wokandę. Dobrze napisany wniosek, wsparty odpowiednimi dokumentami i trafnymi argumentami, ma bardzo dużą szansę na pozytywne rozpatrzenie przez sąd. To wymaga jednak specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa upadłościowego, bo staranne wypełnienie urzędowego formularza, nie jest gwarantem sukcesu.
Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej odbywa się często na posiedzeniach niejawnych, a zatem sąd bazuje tylko i wyłącznie na przesłanym do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gdy orzeczenie sądu jest korzystne dla dłużnika, rozpoczyna się etap likwidacji majątku dłużnika , zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli i ścisła współpraca z syndykiem. Znikają zajęcia komornicze, a powstałą masą upadłości w całości zarządza syndyk.

Finałem jest sporządzenie planu spłaty na okres maksymalnie trzech lat, możliwego do udźwignięcia przez osobę ogłaszającą upadłość konsumencką i umorzenie reszty zobowiązań. W szczególnych przypadkach sąd umarza wszystkie zobowiązania bez konieczności spłacania nawet ich części.

Postępowania upadłościowe w Warszawie i Toruniu, gdzie pracujemy z osobami zdecydowanymi na przejście tego procesu, trwają zwykle około 12 miesięcy. Oczywiście każda sprawa ma swoją specyfikę i czas.

 

Anna Grudzień – Kurpiewska
Radca Prawny / Syndyk