Upadłość konsumencka osób fizycznych
Upadłośc konsumencka osób fizycznych w Warszawie i Toruniu

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień–Kurpiewskiej prowadzi kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych, zdecydowanych lub rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w Warszawie, Toruniu i okolicznych miejscowościach. Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania upadłościowego.


Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem zmierzającym do rozpoczęcia procedury powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika. Podstawowym warunkiem w procesie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest bowiem zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności. Ważna jest również data powstania stanu niewypłacalności.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie lub Toruniu,
na urzędowym formularzu. Błędy formalne we wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej mogą stanowić podstawę do jego oddalenia, a tym samym pozbawić osobę prawa do umorzenia zobowiązań.

Przeczytaj,  jak ogłosić upadłość konsumencką.


Procedury po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej rozpoczyna się kilkumiesięczna procedura, zmierzająca do likwidacji majątku dłużnika, podziału sumy uzyskanej z likwidacji majątku pomiędzy wierzycieli a następnie ustalenia plany spłaty lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej. Sąd, właściwy dla danej lokalizacji (w Warszawie, Toruniu), wyznacza syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe pod nadzorem Sędziego komisarza.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, zarówno osobom rozważającym, jak i będącym w procesie upadłości konsumenckiej w Warszawie, Toruniu i okolicznych miejscowościach.

Przeczytaj, jakie są podstawowe etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej.


Kancelaria Prawa Upadłościowego Anny Grudzień – Kurpiewskiej udziela porad prawnych zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. Badamy szanse  i ryzyka, stojące przed każdą z osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i prawnej. Przygotowujemy wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

 

Dowiedz się więcej na temat:

Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt