Ogłoszenie upadłości konsumentów i przedsiębiorców to ważny sygnał do działania również dla ich wierzycieli.
Pamiętajcie, by dotrzymać ważnych terminów!

Zapraszamy do indywidualnych konsultacji w naszej Kancelarii.