By

Anna Grudzień - Kurpiewska
Wyjaśniamy, jakie kroki muszą podjąć frankowicze Getin Noble Bant muszą podjąć, aby dochodzić swoich roszczeń.
Read More
Unia pracuje nad przepisami eliminującymi problemu łamania podstawowych praw człowieka.
Read More
Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie zawsze kończy się planem spłaty. Zdarzają się wyjątki.
Read More
Upadłość konsumencka to postępowanie oddłużeniowe. Do jego wszczęcia nie są potrzebne środki finansowe ani żaden majątek.
Read More
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa Anny Grudzień-Kurpierwskiej, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Read More
Informacje o upadłości są jawne. Jak dowiedzieć się czy nasz klient lub kontrahenta ogłoszoną upadłość?
Read More
Anna Grudzień-Kurpiewska w radiu Chillizet omówiła możliwości, jakie daje restrukturyzacja.
Read More
W ostatnich miesiącach znaczna większość statystyk wskazywała na problemy finansowe kolejnych sektorów gospodarki.
Read More
Wbrew powszechnej opinii, postępowania restrukturyzacyjne nie są przeznaczone jedynie dla przedsiębiorstw. Rolnicy też mogą się restrukturyzować!
Read More
1 2 3 4