Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniami:

„nie mam pieniędzy na syndyka”

lub

„chciałbym ogłosić upadłość, ale nie mam za co”.

Warto więc przypomnieć, że do wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik nie  musi mieć żadnych środków.

Postępowanie upadłościowe osób fizycznych to postępowanie oddłużeniowe. Do jego wszczęcia nie są potrzebne środki finansowe ani żaden majątek. Opłata sądowa  za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi jedynie 30,00 zł, ale można wnosić o zwolnienie od jej ponoszenia.

W przypadku osób, które nie są w stanie pokryć dodatkowych kosztów, opłaty związane z postępowaniem, w tym wynagrodzenie syndyka, pokrywa Skarb Państwa. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli wobec dłużnika będzie ustalony plan spłaty, będzie on spłacał koszty pokryte przez Państwo w pierwszej kolejności.