Co raz więcej osób fizycznych tzw. konsumentów, ale też i firm ogłasza upadłość. Zgodnie z prawem informacje o upadłości są jawne, a zatem każdy ma do nich dostęp. Gdzie zatem szukać informacji, czy nasz klient lub kontrahenta ma ogłoszoną upadłość?

Od grudnia 2021 roku działa Krajowy Rejestr Zadłużonych, tzw. KRZ. Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który można znaleźć pod adresem: https://krz.ms.gov.pl/

 

Co znajdziesz w KRZ?

Wchodząc do serwisu KRZ nie tylko możemy odnaleźć informację, czy upadłość została już ogłoszona, ale także czy i kiedy interesujący nas podmiot złożył wniosek upadłościowy. Rejestr zawiera też bardzo szczegółowe informacje o samych postępowaniach. W przypadku ogłoszenia upadłości, dowiemy się kiedy dokładnie została ona ogłoszona, do kiedy można zgłaszać wierzytelności, aby zostały objęte układem, a także kto został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka.

 

Jakie informacje będą potrzebne?

Niestety samo imię i nazwisko w przypadku konsumenta nie wystarczy, podobnie jak w przypadku firm – nazwa to również za mało. Potrzebne będą bardziej szczegółowe dane, które w sposób jednoznaczny będą mogły zidentyfikować dany podmiot. I tak w przypadku osoby fizycznej trzeba znać jej nr NIP lub PESEL, a przy wyszukiwaniu informacji o firmie użyć jej numeru KRS lub NIP-u.