Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Celowe zadłużanie się, rażące niedbalstwo czy powtórka kłopotów finansowych przed upływem 10 lat – to niektóre z powodów mogących zniweczyć starania[…]

Celowe zadłużanie się, rażące niedbalstwo czy powtórka kłopotów finansowych przed upływem 10 lat – to niektóre z powodów mogących zniweczyć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trudna sytuacja osoby zadłużonej nie jest jedyną przesłanką do pozytywnego orzeczenia sądu i wejścia w proces zmiany. Sytuacja może okazać się bardziej skomplikowana. Dlatego warto poznać wszystkie szanse i zagrożenia, zanim przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Złe intencje dłużnika
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i często podejmuje taką właśnie decyzję, gdy dłużnik wpadł w kłopoty umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa. Osoby, które celowo się zadłużały, wiedząc, że nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań, mogą mieć spore trudności z wejściem w proces upadłości konsumenckiej.

 

10 lat po zmianie
Kolejnym ważnym powodem jest ponowne wejście w proces upadłości konsumenckiej, przed upływem 10 lat. Sądowego oddłużenia nie można bowiem przeprowadzać częściej niż raz na wspomniane 10 lat.

 

Historia przedsiębiorcy
Ważnym aspektem jest także nasza historia w roli przedsiębiorcy. Jeżeli dłużnik, będąc przedsiębiorcą lub z uwagi na zasiadanie w zarządach spółek, nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w wymaganym terminie, nie może też liczyć na ogłoszenie upadłości jako konsument.

 

Ucieczka z majątkiem
Ważnym powodem  do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest również ucieczka z majątkiem. Jeżeli osoba zadłużona sprzedała majątek, żeby uciec z pieniędzmi, zamiast regulować zobowiązania wobec dłużników i czynność ta została uznana za bezskuteczną w stosunku do wierzycieli, to sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Oczywiście każda sytuacja jest inna i każdej należy przyjrzeć się indywidualnie. Praktyka pokazuje,
że sądy często przychylają się do dobrej argumentacji osoby zadłużonej, jeśli ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest podyktowane względami  słuszności  lub względami humanitarnymi, chorobą, czy zaawansowanym wiekiem.

Powodów do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd, jak również ważnych argumentów dla jego obrony, jest wiele. Dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty.

 

                                                                                                                    Anna Grudzień – Kurpiewska
                                                                                                                    Radca Prawny / Syndyk