Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Nie każdy jednak w jednakowy sposób rozumie zagrożenie niewypłacalnością.

Kiedy zatem rozpocząć taki proces?

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, z jakiego powodu moja firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.

Zazwyczaj jest to więcej niż jeden czynnik. Warto je pogrupować. Na czynniki zewnętrzne – niezależne od nas np. wojna, inflacja, brak pracowników oraz czynniki wewnętrzne – czyli te, na które mieliśmy wpływ np. przeinwestowanie, niedopracowanie procedur, źle wyliczona marża itd.

Dobre ustalanie przyczyn powstania niewypłacalności czy zagrożenia nią, pozwoli ocenić jakich środków restrukturyzacyjnych – lekarstw – mamy użyć.

Kolejnym ważnym pytaniem jest to, czy mam możliwość by bez restrukturyzacji wstrzymać zniżkowy trend w mojej firmie?

Jeśli odpowiedź jest negatywna, to Twój czas na restrukturyzację nadszedł. Podobnie, jeśli Twoi kontrahenci pozywają Cię do sądu i ryzykujesz zajęciem konta bankowego. Żadnego biznesu nie poprowadzimy bez dostępu do płynnej gotówki. Dlatego warto w porę zabezpieczyć się przed zamrożeniem kont. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, zatem firmowe pieniądze będą bezpieczne.

Jeśli wiesz, że nie zdołasz spłacić wszystkich firmowych zobowiązań i potrzebujesz „restrukturyzacyjnych lekarstw” czyli odpowiedniego dobrania środków restrukturyzacyjnych do których zaliczamy:

  • rozłożenie zobowiązań na raty,
  • redukcję zobowiązań,
  • odłożenie spłaty w czasie.

To, które z powyższych środków wybierzesz zależy od dogłębnej analizy struktury Twoich wierzycieli i wierzytelności.

Warto podjąć wyzwanie i ratować firmę. Szybkie wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego gwarantuje sukces.