Getin Noble Bank upadł 20 lipca 2023 r. Bank od kilku miesięcy był w przymusowej restrukturyzacji, jednak ogłoszenie upadłości zmienia sytuację jego wierzycieli, zwłaszcza frankowiczów. Zgłoszone roszczenia wierzycieli będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej.
 
Frankowiczu z Getin Noble Bank, czy już wiesz, w jaki sposób możesz odzyskać swoje pieniądze?
 
W związku z ogłoszenie upadłości GNB zamknięta została droga cywilna, a frankowicze uważający swoje umowy kredytowe za nieważne, mogą zgłaszać swoje roszczenia jedynie do syndyka.
 
Zapraszamy do obejrzenia naszego video, w którym Anna Grudzień – Kurpiewska wyjaśnia procedury i podpowiada, jakie kroki należy podjąć, aby nie stracić szansy na dochodzenie swoich roszczeń.
 
Masz pytania? A może potrzebujesz pomocy przy zgłoszeniu wierzytelności w KRZ? Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@kancelariagrudzien.pl
 
Przygotowaliśmy dla Państwa 3 plany wsparcia:
 
1. Oferta podstawowa, polegająca na zgłoszeniu Państwa wierzytelności przez KRZ:
 • analiza dokumentacji przekazanej przez Kancelarie AGK celem ustalenia wierzytelności (roszczenia) podlegającego zgłoszeniu do masy upadłości GNB;
 • dokonanie w systemie teleinformatycznym do obsługi postepowania sadowego Krajowego Rejestru Zadłużonych (,System KRZ”) zgłoszenia wierzytelności w imieniu Klienta;
 • Kancelaria AGK działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje zgłoszenia wierzytelności z poziomu własnego konta w Systemie KRZ,
 • Obsługa kończy się z momentem zarejestrowania zgłoszenia wierzytelności w Systemie KRZ. Na dalszym etapie Klient działa samodzielnie, w tym ma obowiązek założyć konto w Systemie KRZ. Jeżeli Klient życzy sobie obsługi na dalszym etapie postepowania, wówczas należy skorzystać z Oferty Premium.

2. Oferta Premium – kompleksowa obsługa roszczenia w upadłości:

 • analiza dokumentacji przekazanej przez Kancelarię AGK celem ustalenia wierzytelności (roszczenia) podlegającego zgłoszeniu do masy upadłości GNB;
 • dokonanie w systemie teleinformatycznym do obsługi postepowania sadowego
  Krajowego Rejestru Zadłużonych („System KRZ»*) zgłoszenia wierzytelności w imieniu Klienta;
 • śledzenie statusu zgłoszenia wierzytelności;
 • wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności, w razie nieuznania przez syndyka roszczeń Klienta, przy czym obowiązkiem klienta jest przekazanie w skanie (pdf.) wszystkich dowodów w sprawie, w szczególności umowy kredytu wraz z aneksami, historii rachunku bankowego / wyciągów stwierdzających wysokość wpłat na rzecz, upadłego banku. zapadłych w sprawie o unieważnienie umowy kredytu wyroków;
 • wniesienie zażalenia do sadu upadłościowego w razie oddalenia sprzeciwu;
 • pełna reprezentacja przed syndykiem i sędzią-komisarzem w toku dochodzenia roszczeń przysługujących Klientowi;
 • Kancelaria działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje zgłoszenia wierzytelności oraz innych czynności procesowych z poziomu własnego konta w KRZ prawnika Kancelarii.
Zapraszamy do kontaktu!