To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców.

Z całą pewnością czynniki takie jak covid, galopująca inflacja, wzrost cen paliw i energii działają niekorzystnie na każdą branżę.Czy są to jednak jedyne czynniki decydujące o upadłości?

Z całą pewnością nie. Kluczem do uzyskania odpowiedzi jest właściwa autorefleksja, która polega na zadawaniu pytań, z jakiego powodu w mojej firmie doszło do zachwiania płynności finansowej i czy można było temu zapobiec.

Problemy w utrzymaniu płynności finansowej mogą wynikać z problemów wewnątrz organizacji. Do najczęstszych należą utrata kluczowych pracowników i błędy inwestycyjne.

Większość problemów w firmie można przewidzieć. Należy tylko zadawać sobie często pytania, czy moja firma jest skuteczna, czyli konkurencyjna i przynosząca zyski?

Jeśli odpowiedz jest negatywna, to znak, że trzeba się bliżej przyjrzeć zarządzaniu.

Nawet jeśli uważamy, że nie mieliśmy wpływu problemy finansowe naszej firmy, to jej naprawę i tak trzeba rozpocząć od przyjrzenia się temu, w jaki sposób zarządzamy firmą, i które z narzędzi czy procesów wymagają naprawy lub wymiany.