Nie sprzedawaj majątku, jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką

Ucieczka z  majątkiem poprzez  sprzedaż czy darowiznę  wartościowych rzeczy, jak mieszkanie czy samochód, gdy rozważamy złożenie […]

Ucieczka z  majątkiem poprzez  sprzedaż czy darowiznę  wartościowych rzeczy, jak mieszkanie czy samochód, gdy rozważamy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie ma sensu. Syndyk, zarządzający  masą upadłości w trakcie postępowania upadłościowego, z łatwością ustali co i kiedy było zbywane.  Postępowanie upadłościowe może zostać  wówczas umorzone, a osoba zadłużona wróci do punktu wyjścia – z wierzycielami stukającymi do drzwi i bez możliwości oddłużenia.

 

Ważny 1 rok przed złożeniem wniosku

Zbycie majątku na rok przed  dniem złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej  jest bezskuteczne z mocy prawa.  Zbywany majątek wróci do masy upadłości. Tak mówią przepisy prawa upadłościowego. Zatem ucieczka z  majątkiem, by pobiec z wnioskiem do sądu, gdy nic już nie mamy, po prostu nie ma sensu.

 

5 lat historii dłużnika

Syndyk, powołany przez sąd w trakcie  postępowania upadłościowego, sprawdzi też  ostatnie 5 lat naszej historii. Jeśli okaże się, że  zbywaliśmy w tym czasie jakikolwiek majątek (np. sprzedaż, darowizna), mając już wymagalne długi, to może wnioskować do sądu o  uznanie takiej umowy  za bezskuteczną na podstawie instytucji skargi pauliańskiej. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym majątek powinien służyć zaspokojeniu wierzycieli, a jego zbywanie prowadzące do pokrzywdzenia wierzycieli może być uznane za bezskuteczne,  bowiem, dłużnicy powinni zostać zaspokojeni finansowo zgodnie z przyjętym, równym podziałem – proporcjonalnym do zaciągniętego długu. Jeżeli wartość tego majątku była istotna, to syndyk z pewnością ze skargą paulińską wystapi.

 

Nie ukrywaj informacji we wniosku do sądu

Warto pamiętać, by we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwzględnić wszystkie transakcje, których dokonywaliśmy. Syndyk sprawdzi to w urzędzie skarbowym. Niezgodność informacji podanych we wniosku o ogłoszenie upadłości z informacjami uzyskanymi przez syndyka może skutkować umorzeniem postępowania.

 

                                                                                                                 Anna Grudzień – Kurpiewska
                                                                                                                 Radca Prawny / Syndyk