Restrukturyzacja z zawarciem układu z wierzycielami zatwierdzona

Sąd Rejonowy w Toruniu zatwierdził układ w przyspieszonym postępowaniu układowym. To pierwsza restrukturyzacja w okręgu sądu toruńskiego zakończona  zawarciem układu z […]

Sąd Rejonowy w Toruniu zatwierdził układ w przyspieszonym postępowaniu układowym. To pierwsza restrukturyzacja w okręgu sądu toruńskiego zakończona  zawarciem układu z wierzycielami. Miałam przyjemność być pełnomocnikiem dłużnika w tym postępowaniu i czynnie uczestniczyć w rozmowach z wierzycielami.

Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest już prawomocne.

Postępowanie restrukturyzacyjne to stosunkowo nowe narzędzie prawne, umożliwiające skuteczną restrukturyzację zobowiązań finansowych firmy, jednocześnie zapobiegając wejściu w proces upadłości. Zawarcie układu z wierzycielami pozwala na zmniejszenie wysokości zobowiązań, rozłożenie ich spłaty na raty możliwe do terminowego regulowania oraz efektywną optymalizację prowadzonej działalności.

Zatwierdzenie układu przez sąd jest wiążące zarówno dla zadłużonego przedsiębiorstwa jak i jego wierzycieli. Restrukturyzacja daje możliwość długofalowej poprawy sytuacji finansowej firmy i wprowadzenia istotnych zmian w działalności operacyjnej. Jej celem jest spłata zadłużenia przedsiębiorcy i wejście na drogę stabilnego rozwoju.

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2018 roku rozpoczęto 465 postępowań restrukturyzacyjnych, natomiast w pierwszej połowie tego roku było ich 224. Zdecydowana większość przedsiębiorców – 68,75 % – decydowała się na przyspieszone postępowanie układowe, 25,45 % na wejście w postępowanie sanacyjne. To w większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Jak czytamy w raporcie COIG, najwięcej postępowań dotyczyło podmiotów, które zajmowały się handlem 30,36% i przetwórstwem przemysłowym 20,09%, w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Wejście w proces restrukturyzacji nie zamyka drogi do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, jeśli zajdzie taka konieczność.