Co do zasady postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło oddłużenie dłużnika, a wierzyciele byli zaspokojeni w jak największym stopniu. Najczęściej wobec dłużników ustalany jest plan spłaty, w którym spłacają oni zazwyczaj minimalną część swoich zobowiązań. Plan spłaty ma bowiem charakter wychowawczy. Jednak postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie zawsze kończy się planem spłaty.

Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że osobista sytuacja dłużnika nie powala mu w sposób trwały dokonywać jakichkolwiek spłat, sąd może ogłosić upadłość bez konieczności dalszej spłaty wierzycieli. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce wobec osób starszych i schorowanych, utrzymujących się jedynie z emerytury lub renty. Dotyczy to także osób niepełnosprawnych.

Zwrot „trwały brak możliwości wykonywania jakichkolwiek spłat” oznacza, iż stan ten nie poprawi się ani w bliższej ani w dalszej przyszłości.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że orzekanie umorzenie zobowiązań bez planu spłat jest rzadkością, a znaczna większość upadłych konsumentów nawet przez kilka lat spłaca jeszcze część swojego zadłużenia.